Úprava podkladu

Medzi špeciálne prípravky na úpravu podkladu patria adhézne mostíky, hydroizolácie, penetrácie, stierky drsné či hladké a tmely rôznych druhov.

Stierky
Penetrácie
Adhézne mostíky
Hydroizolácie
Špeciálne prípravky na úpravu povrchu
Tmely
Ochrana muriva
Sadry
Hydrofobizácia

Úprava podkladu