Žiadne stavebné práce se nezaobídu bez spojív, predovšetkým bez vápna, sadry a cementu. V stavebníctve sa spojivá používajú hlavne na malty a omietky, tiež na nátery, suché zmesi a podobne. U nás v stavebninách Supercolors v Jelke nájdete široký sortiment prestížnych značiek. 

Spojivá